Klo 19:00-21:00 Miten vastustaa miehitystä Palestiinassa?

Israel ilmoitti kuluneen kevään aikana pakkoliittävänsä huomattavan suuren osan palestiinalaisten hallinnoiman Länsirannan alueista ja siellä sijaitsevista siirtokunnista yksipuolisella ilmoituksella itseensä. Miten tähän tilanteeseen on päädytty ja kuinka voimme olla solidaarisia palestiinalaisille tilanteessa jossa pakkoliitokset ja alati kasvava miehitys uhkaavat heidän elämäänsä? Luennolla käydään lyhyesti läpi palestiinalaisten kamppailun historiaa, alueen nykytilannetta sekä puidaan solidaarisuuden ja toiminnan muotoja joita voidaan käyttää palestiinalaisten tukemiseksi.