Perjantai

Ende Gelände Finland Hirvitalo klo 17-19
“Ende Gelände on massamuotoiseen suoraan toimintaan perustuva liike
ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta ja kapitalismia vastaan. Liike on
järjestänyt vuodesta 2015 alkaen lukuisia aktioita Euroopassa. Viime
vuonna Ende Gelände Finland järjesti bussikuljetuksen Helsingistä
Saksaan Reininmaalle tapahtumaan, jossa pysäytettiin hetkellisesti
RWE-yhtiön hiilikaivosten toiminta. Seuraava iso aktio järjestetään
syyskuussa 2020, ja Ende Gelände Finland järjestää taas tapahtumaan
yhteiskuljetuksen.

Miten vastustaa miehitystä Palestiinassa? Hirvitalo klo 19-21
Israel ilmoitti kuluneen kevään aikana pakkoliittävänsä huomattavan
suuren osan palestiinalaisten hallinnoiman Länsirannan alueista ja
siellä sijaitsevista siirtokunnista yksipuolisella ilmoituksella
itseensä. Miten tähän tilanteeseen on päädytty ja kuinka voimme olla
solidaarisia palestiinalaisille tilanteessa jossa pakkoliitokset ja
alati kasvava miehitys uhkaavat heidän elämäänsä? Luennolla käydään
lyhyesti läpi palestiinalaisten kamppailun historiaa, alueen
nykytilannetta sekä puidaan solidaarisuuden ja toiminnan muotoja joita
voidaan käyttää palestiinalaisten tukemiseksi.

Lauantai:

Tietotekniikka ja turvallisuus, miten kommunikoida käyttäen kryptausta
eri menetelmin Hirvitalo 11-13

Kieroutunut luontosuhde ekologisen romahduksen takana, vai onko?
Hirvitalo 13-15->

Planeetan ekologinen tila ja siten ihmiskunnan olemassaolon
reunaehdot ovat sortumistilassa. Yksinkertainen selitys syyksi on
kapitalismi, mutta senkin takana on syvempiä tekijöitä. Vai onko? Mikä
siis on ihmiskunnan, yhteisöjen ja henkilökohtainen suhde ympäröivään
elonkehään? Voiko näitä tarkastella erillisinä? Onko patriarkaatilla
tässä tekemistä? Mikä olisi kestävä luontosuhde? Onko luontosuhde edes
mielekäs käsite eli onko mielekästä tarkastella ihmistä kuin muusta
luonnosta erillisenä olentona?
Työskentelymuoto on kahden henkilön fasilitoima piirikeskustelu. Alussa
muutama keskustelua provosoiva pyydetty, lyhyt puheenvuoro.
Keskustelusta pyritään tekemään muistiinpanot osallistujien
anonymiteetti säilyttäen. Jos mahdollista, muistiosta tehdään kooste,
joka julkaistaan takku.netissä.
Taustamateriaaleina voi tutustua esimerkiksi teoksiin Riikka Kaihovaara:
Villi ihminen ja muita luontokappaleita, Tere Vadén: Kaksijalkainen
ympäristövallankumous – pamfletti synnyistä ja Murray Bookchinin aihetta
käsittelevät teokset. Aineistoa löytyy ilmaiseksi verkosta ja
kirjastoista.

ZINEJULKKARIT JA ZINEVAIHTAJAISET Vastavirta-klubi 14->
Riemuitaan, raivotaan ja tehään zinejä!! Jos sun nurkat on yhtä täynnä
tai täydempänä tai vaikka liian tyhjänä pienlehtiä tuu mukaan juhlimaan!
Ekana julkistetaan kaks kotipainamosta tuoretta zineä!
Hiidenmarjat-yrttizine ja Snail Girl sarjakuva!!! Samal on tarjolla
vähän yrttitäyteistä purtavaa ja zinevaihtajaisia. Eli tuo, vie, vaihda,
kalua ja kolua läpi kaikenlaiset pienet ja isot zinet!

Naisten ja muunsukupuolisten autonominen järjestäytyminen, hakien
inspiraatiota mm Kurdistanin naisliikkeestä (työryhmä on tarkoitettu
naisille ja muunsukupuolisille) Hirvitalo, 15-17

Naisten ja muunsukupuolisten autonomista järjestäymistä voidaan käyttää
työkaluna patriarkaatista ja kapitalismista johtuvien ongelmien sekä
niistä juontuvien ryhmädynamiikoiden analysointiin ja ratkaisumallien
kehittämiseen. Tällainen järjestäytymismuoto antaa parhaimmillaan
voimaa, taitoja, motivaatiota ja rohkeutta toimimiseen erilaisissa
poliittisissa ryhmissä ja liikkeissä.
Kurdistanin vapausliikkeessä naisten järjestäytyminen on koko
poliittisen liikkeen strategia, josta mekin täällä voimme inspiroitua.
Työpajan lyhyessä alustuksessa sivuamme muun muassa kurdinaisliikkeen
kontekstia. Sen jälkeen pohdimme yhdessä mitä haasteita ja
mahdollisuuksia meillä on vastaavaan järjestäytymiseen sekä millaisia
visioita ja pyrkimisen arvoisia tavoitteita näkisimme naisten ja
muunsukupuolisten järjestäytymiselle täällä.

Ensiapu-työpaja: Hammasensiapu Hirvitalo 17-19

Ensiavun perusteet kuuluvat aktivistin perustaitoihin. Arkisten
onnettomuuksien lisäksi ensiaputaitoja voi tarvita esimerkiksi
mielenosoitustilanteissa tai protestileirien kaltaisissa tilanteissa,
joissa ei ole nopeaa pääsyä terveydenhuollon piiriin. Tässä työpajassa
keskitytään aiheeseen, joka usein unohtuu ensiapukoulutuksista:
hampaisiin.
Hammaskivut ovat niin voimakkaita, että ne voivat estää ihmistä
nukkumasta ja muutoinkin lamauttaa hänen toimintakykyään, jos
hammashoitajaa tai -lääkäriä ei ole saatavilla. Työpajassa esitellään
joitakin yksinkertaisia ennaltaehkäisy- ja hoitokeinoja tällaisiin
tilanteisiin. Toisaalta myös tilanteissa, joissa hammaslääkäriin on
helppo pääsy, esimerkiksi murtuneiden tai irronneiden hampaiden
parantumiseen voi vaikuttaa huomattavasti asianmukaisilla
ensiaputoimilla. Työpajaa on valmisteltu yhdessä hammashoidon
ammattilaisen kanssa.