Poliisit ratsaa ihmisiä Pispalanharjulla

Siviilipukuiset poliisit ovat pysäyttäneet ja kollanneet ihmisiä Pispalanharjun ympäristössä eilen perjantaina illalla ja ovat jatkaneet toimintaansa myös tänään lauantaina. Ei syytä huoleen,. mutta välttäkää Pispalan portaita mikäli mahdollista.

Mustan Pispalan aloitusbileet! / Musta Pispala Opening Party!

Tervetuloa Mustan Pispalan 2018 aloitusbileisiin! Kokoonnumme torstaina 12.7. Hirvitalolla Vapauden sivuja ja kuvia -zinenäyttelyn avajaisten jälkeen klo 20 ja alamme valua kohti huippusalaista tapahtumapaikkaa. Ajantasaista tietoa siitä missä liikumme päivitetään tämän tapahtuman Facebook-seinälle ja Takun Musta Pispala 2018 -artikkelin kommentteihin.

Esiintyjät:
SeRoosa 

https://www.facebook.com/noseroosa/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100003283234152

https://open.spotify.com/artist/5VPslsszESt6zZAnFedFLH

Vane Vane (Pimeä Hedelmä)

https://www.instagram.com/pimeahedelma/

Pyrimme järjestämään mahdollisuuden käyttää istumakäymälää. Tapahtumapaikkaan ei todennäköisesti ole esteetöntä pääsyä. Lisää tietoa tapahtuman saavutettavuudesta päivitetään tänne myöhemmin. Odotamme kaikkien tapahtumaan osallistuvien olemaan olettamatta muilta suostumusta mihinkään, mukaan lukien valokuvattavaksi tulemiseen. Kohdellaan toisiamme kunnioittavasti! ♥

_____________________________

Welcome to the opening party of Musta Pispala 2018! We’ll gather at Hirvitalo on Thursday July 12th after the opening of the Pages and Pictures of Freedom Zine Exhibition at 8 pm and start moving towards the top secret main venue. Location info will be updated in real time in the Facebook event and in the comments section of the Musta Pispala 2018 article in Takku.

Performers:
SeRoosa 

https://www.facebook.com/noseroosa/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100003283234152

https://open.spotify.com/artist/5VPslsszESt6zZAnFedFLH

Vane Vane (Pimeä Hedelmä)

https://www.instagram.com/pimeahedelma/

We will try to arrange a possibility to use a sitting latrine. The party location is likely to be inaccessible by wheelchair. More accessibility info will be added here later. We expect everyone attending the party to not assume consent from anyone for anything, including being photographed. Let’s treat each other with respect! ♥

Keikat / Gigs

PE/FRI:

Murhasyyte (crust/grind, Sipoo)
Execution Mania (crust/grind, Helsinki)
Sharpen Your Fringe (anarcho/folkpunk, Marseille/France)
Aus-tears (postpunk/synthpunk, Helsinki)

LIPUT / TICKETS 6€

LA/SAT:

Tuhoon Tuomitut (crust/hardcore, Tampere)
Bad Jesus Experience (hardcore, Tampere/Helsinki)
HIUS (pogopunk, Helsinki/Tampere) FIRST SHOW IN TAMPERE!
Mustelmia (d-beat/queer, Helsinki)
Protestera (hardcore/anarchopunk, Göteborg/Sweden)

LIPUT / TICKETS 6€

NO SEXISM, NO RACISM, NO HOMO- OR TRANSPHOBIA, NO BULLSHIT!

https://www.facebook.com/events/1723464214406108/

Open call: Musta Pispala 2018

Anmäl en workshop till den anarkistiska festivalen Musta Pispala.

Den anarkistiska festivalen Musta Pispala ordnas i Pispala, Tammerfors den 13.-15. juli 2018.

Festivalen, som arrangeras för trettonde gången, samlar anarkister och personer som är intresserade av anarkism från hela Finland samt utomlands för att delta i olika arbetsgrupper, för att agera, diskutera, planera samt umgås och lyssna på spelningar.

Musta Pispala görs med tillsammans med deltagarna och med talkokraft. Nu kan ni vara med och skapa festivalens program. Om du har information, färdigheter eller någon ide som du vill dela med dej av så skicka ett förslag till addressen mustapispala A riseup.net.

Förslaget ska innehålla:
1. Arbetsgruppens namn
2. En kort presentation av arbetsgruppen
3. Längden på workshopen
4. Önskemål om tid och plats

Tidtabellen görs redan nu på våren, och ju tidigare du anmäler din workshop desto mera kan du påverka dess tidpunkt. Deras önskemål kommer att beaktas som anmält sin workshop i god tid.

Agera alltså snabbt, men senast 1.6.2018. Vikan inte garantera att workshops som anmäls efter det ryms med.

Mera information om festivalen hittar du på mustapispala.net under våren och sommaren.

🏴Musta Pispala 2018 is here soon! Sign up your workshop now!🏴

Musta Pispala is an anarchistic counterculture festival held on 13th-15th of July in Tampere, Finland. For the thirteenth time the festival brings together anarchists and anarcurious people from Finland and abroad to participate in different workshops to discuss, plan & do stuff together and enjoy the gigs.

Musta Pispala is organized by volunteers and together with the participants.
Now we’re inviting you to take part creating the program for the festival. If you have
any knowledge, skills or ideas that you would like to share, send
a workshop proposal to mustapispala A riseup.net.
The proposal should include:

1. The name of the workshop, 2. A short presentation of the workshop, 3. The duration of the workshop, 4. When and where would you like to have your workshop.

The programm is composed already during the spring, so the earlier you announce your workshop the better you can influence the time!

So act quickly, but no later than 1st of June 2018! It’s possible that workshops announced after that date won’t fit in.

More information about the festival will be updated at mustapispala.net and facebook during the summer!

🏴Musta Pispala 2018 tulee! Ilmoita työryhmäsi mukaan!🏴

Tampereen Pispalassa järjestetään 13.-15. heinäkuuta 2018 anarkistinen vastakulttuurifestivaali Musta Pispala. Kolmattatoista kertaa järjestettävä festivaali kokoaa anarkisteja ja anarkismista kiinnostuneita Suomesta ja ulkomailta osallistumaan työryhmiin: Tekemään, keskustelemaan, suunnittelemaan sekä nauttimaan keikoista ja yhdessäolosta.

Musta Pispala toteutetaan talkoovoimin ja yhdessä osallistujien kanssa. Nyt kutsumme teitä taas tuottamaan festivaalin ohjelmaa. Jos sinulla on jotain tietoa, taitoa tai ideoita joita haluaisit jakaa, lähetä työryhmäehdotus osoitteeseen mustapispala A riseup.net. Työryhmäehdotuksessa pitää olla:

1. Työryhmän nimi, 2. lyhyt esittelyteksti työryhmästä, 3. Työpajan kesto 4. Toive oman työpajan ajankohdasta ja tilasta

Aikataulua tehdään jo kevään aikana, ja mitä aikaisemmin ilmoitat työpajasi, sitä paremmin pystyt vaikuttamaan sen ajankohtaan! Varhaisessa vaiheessa ilmoittautuneiden tahojen aikatoiveet pyritään huomioimaan painotetusti aikataulua laatiessamme.

Toimi siis nopeasti, kuitenkin viimeistään 1.6. 2018 mennessä! Tätä myöhemmin ilmoitettujen työpajojen mahtumista ohjelmaan ei voida taata.

Lisää tietoa festivaaleista ilmoitetaan osoitteessa mustapispala.net kesän aikana!